NOTARIUSZ

Ewa

Opara

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3
85-225

Bydgoszcz

tel.:
52 328-77-87; 604 914 939
www:
EwaOpara.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9:00 - 17:00

ZAKRES USŁUG

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Ewa Opara dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne polegające na: poświadczeniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów, dokonywane są w Kancelarii w Bydgoszczy na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, a w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialne poza Kancelarią Notarialną mogą być dokonywane, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Za wykonane czynności notariusz w Bydgoszczy pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.